คำกล่าวในวาระงาน
คำกล่าวในวาระงานในประเทศ
   

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สรุปประเด็นคำกล่าว
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
เนื่องในพิธีเปิดโครงการ “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย”
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

     

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คำกล่าวในโอกาสเดินทางติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดปทุมธานี
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา เวลา ๑๐.๓๐ น.
มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

“โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
คำกล่าวในพิธีเปิดโครงการคืนรอยยิ้มให้สตรีจังหวัดนราธิวาส ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับบทบาทการหนุนเสริมของพลังผู้หญิงไทย
กับการจัดการตนเองและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คำกล่าว
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
หัวข้อเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
คำกล่าว
ในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีจังหวัดปัตตานี : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมัชชาสตรี
ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. (แทนนายกรัฐมนตรี)
คำกล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนา พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการชาวจีนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

Friday 6 April 2012 at 9.30 a.m.
Opening Address Royal Golden Jubilee Ph.D. Congress XIII
Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya City
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

   

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
ปาฐกถาพิเศษ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “๑๔ ปีข้อมูลข่าวสาร ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี”
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
...........คลิกที่นี่เพื่ออ่านคำกล่าว...........

คำกล่าวในวาระงานในต่างประเทศ
     

_____________________________________________________________________________________________________

สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.