คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
          
ข่าวและกิจกรรมในเดือน กันยายน พ.ศ. 2555
  วันที่ 28 ก.ย. 55
เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่อง การผลิตและส่งมอบต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย ครั้งที่ 1
ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ในเขตภาคกลาง
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 26 ก.ย. 55
เป็นประธานเปิด “ศูนย์ต้นคิด (กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย)”
ณ อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 26 ก.ย. 55
ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ราชบัณฑิตยสถาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 26 ก.ย. 55
Hon. Mr. Lutfo E. Dlamini  Minister of Labour and Social Welfare, Kingdom of Swaziland และคณะเข้าประชุมหารือข้อราชการ
ณ ห้องประชุม 201 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 ก.ย. 55
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการพัฒนาต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่าง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวงและจังหวัด
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 20 ก.ย. 55
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5 2555
ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สปน. ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 ก.ย. 55
เป็นประธานปิดพิธีสัมมนานานาชาติ เรื่องศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน จ.ปัตตานี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 11-16 ก.ย. 55
เยือน Uzbekistan
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 ก.ย. 55
ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สื่อมวลชน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 5 ก.ย. 55
ประชุมคณะกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ณ ห้อง 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 4 ก.ย. 55
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 7/ 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.