คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
ข่าวและกิจกรรมในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
  วันที่   18 ต.ค. 55
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนบทบาทสตรี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   13 ต.ค. 55
เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนานานาชาติ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
และเป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   11 ต.ค. 55
เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Because I am a Girl
และร่วมเฉลิมฉลอง International Day of the Girl Child
ณ Bangkok Convention Centre Central World

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   11 ต.ค. 55
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลก
ภายใต้แนวคิดการปรับใช้เทรนด์การออกแบบข้ามอุตสาหกรรม ปี 2014
หรือ OKMD Global Trend Symposium : The Design Crossover Trends 2014
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   10 ต.ค. 55
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   9 ต.ค. 55
เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   8 ต.ค. 55
ประชุมหารือกับคุณกฤษฎา ชวนะนันท์  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
และคุณณัฏฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
ณ ห้องประชุม 201 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   3 ต.ค. 55
ร่วมงาน EXPO-2017 ASTANA ณ โรงแรมแชงกรีล่า สีลม กรุงเทพฯ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่   3 ต.ค. 55
ร่วมงานวันชาติเกาหลี ณ โรงแรมแชงกรีล่า สีลม กรุงเทพฯ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.