คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55  
          
ข่าวและกิจกรรมในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
    วันที่ 31 พ.ค. 55
ส่งผู้นำเวียดนาม (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 31 พ.ค. 55
ต้อนรับผู้นำเวียดนาม (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโอกาสมาร่วมประชุม WEF on East Asia 

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 31 พ.ค. 55
ต้อนรับผู้นำอินโดนีเซีย (H.E. Mr. Susilo Bambang Yudhoyono) และคู่สมรส (Mrs. Ani Bambang Yudhoyono)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโอกาสมาร่วมประชุม WEF on East Asia

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 30 พ.ค. 55
ต้อนรับผู้นำบาห์เรน (H.R.H. Prince Khalifa Bin Salman Al khalifa)
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในโอกาสมาร่วมประชุม WEF on East Asia

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 30 พ.ค. 55
Mr. Miyoshi Koichi และคณะ ในส่วนขององค์การ JICA เข้าหารือข้อราชการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 30 พ.ค. 55
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ทรงเหลี่ยม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 28 พ.ค. 55
เป็นประธานเปิดโครงการคืนรอยยิ้มสตรีนราธิวาส ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ จังหวัดนราธิวาส
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 25 พ.ค. 55
อุปทูตคาซัคสถานเข้าพบ
ณ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 พ.ค. 55
อาจารย์ ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและคณะเข้าประชุมหารือเรื่องการจัดทำคู่มือ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 พ.ค. 55
ร่วมเป็นเกียรติและปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสมัชชาขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทยปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น “พลังผู้หญิงไทยกับการจัดการตนเองและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย 77 จังหวัด
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 23 พ.ค. 55
นางสาวเอลิซาเบ็ตต้า โปเลงกี น้องสาวนายฟาบิโอ โปเลงกี ช่างภาพอิสระช่างอิตาลี
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี 2553 เข้าพบและหารือ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 23 พ.ค. 55
หารือข้อราชการ เยี่ยมชมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ "ขุดลอกฝายเขาแย้"
ณ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 พ.ค. 55
เดินทางไปยังจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานของจังหวัด
และตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่  

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 18 พ.ค. 55
Hon. Jose de Venecia Jr., Founding Chairman of ICAPP and Founding President of CAPDI,and on behalf of the Asian Peace and Reconciliation
เข้าพบในโอกาสเยือนประเทศไทย

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 18 พ.ค. 55
ร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบปะสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เรื่องนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 17 พ.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ห้อง 501 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 พ.ค. 55
การประชุมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2 ปี2555

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 พ.ค. 55
เป็นประธานมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
ในจ.พระนครศรีอยุธยา และลงตรวจพื้นที่ขุดลอกคูคลอง

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 15 พ.ค. 55
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร Minister of Petroleum of Republic of Angola (H.E. MR. JOSE MARIA BOTELHO DE VASCONCELOS)
ในโอกาสมาเซ็นต์สัญญา MOU ที่ประเทศไทย

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 13 พ.ค. 55
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาเครื่องแบบนักเรียน
ณ ตลาดโบ๊เบ๊

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 11 พ.ค. 55
เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีรับพระราชทานรางวัล เทพทอง ครั้งที่ 13 ให้กับรัฐบาล (องค์กร)
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ พุทธมณฑล จ. นครปฐม

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 10 พ.ค. 55
พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
"การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 7 พ.ค. 55
พบหารือกับประธานาธิบดีติมอร์ H.E. Jose Ramos-Horta ในโอกาสเยือนประเทศไทย
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 6 พ.ค. 55
ตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดวัฒนานันท์ ดอนเมือง
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 5 พ.ค. 55
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 4พ.ค. 55 
นาย Kazuhiro Yoneda หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและคณะ
เข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีฯ นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 3 พ.ค. 55
เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีจังหวัดปัตตานี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมัชชาสตรี ให้แก่กลุ่มสตรีต่างๆ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 2 พ.ค. 55
เปิดงานและรับรางวัลนายกรัฐมนตรีสตรีดีเด่นนานาชาติแทนนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 1พ.ค. 55 
"รมต.นลินี"นำทีมลงปัตตานี เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.