คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
ข่าวและกิจกรรมในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
  วันที่ 29 มี.ค. 55
To bid farewell to His Excellency Mr. Umaru Azores Sulaiman,
The Ambassador of Nigeria

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 29 มี.ค. 55
การประชุมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 28 มี.ค. 55
ประชุมการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุม กปร. ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  ข่าววันที่  25 มี.ค. 55 จาก เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์: สัมภาษณ์พิเศษ: นลินี : กองทุนสตรี 7.7 พันล."ไร้โควตา-การเมืองผลพลอยได้"
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24-27 มี.ค. 55
ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศเกาหลีใต้
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 23 มี.ค. 55
ประชุมการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 มี.ค. 55
ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์เข้าพบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ
ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 มี.ค. 55
ผู้บริหาร วช. สรุปประเด็นการประชุมในแต่ละวาระของจัดการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๕๕

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 มี.ค. 55
ร่วมงานเปิดโครงการนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอทอป และเยี่ยมชมกิจกรรมในบริเวณงาน ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 มี.ค. 55
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สึนามิ เรือตำรวจน้ำ 813
ณ บ้านบางเหนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 มี.ค. 55
กล่าวรายงานการชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 มี.ค. 55
ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากสตรี ณ โครงการบ้านน้ำใส จังหวัดพังงา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 มี.ค. 55
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเข้าประชุมหารืิอ
และรับนโยบายการดำเนินงาน

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 15 มี.ค. 55
เปิดงานมหกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2555
รวมพลังสตรียะลาสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชันย์ ราชินี
ณ สนามศูนย์เยาชน เทศบาลนครยะลา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 14 มี.ค. 55
นายกรััฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานเปิดโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ศาลา ๖๐ พรรษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 13 มี.ค. 55
ลงนามแสดงความเสียใจกับ อดีตประธานาธิบดี ของ ติมอร์ เลสเต Francisco Xavier do Amaral ที่เสียชีวิต
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 12 มี.ค. 55
ประชุมหารือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 มี.ค. 55
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผ่านรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 7-9 มี.ค. 55
ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 มี.ค. 55
รับข้อเสนอแนะจากเครือข่ายสตรี 4 ภาค ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 1 มี.ค. 55
ร่วมงานเปิดโครงการ "ฟื้นฟู ขุดลอกคลอง ลำราง และท่อระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัย"
ณ วัดม่วง (คลองภาษีเจริญ) เขตบางแค กรุงเทพฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 1 มี.ค. 55
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและคณะ เข้าประชุมหารือ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.