คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
ข่าวและกิจกรรมในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
  วันที่ 31 ก.ค. 55
ร่วมงานละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1433
ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 31 ก.ค. 55
งาน "พลังสตรี พลังขับเคลื่อนประเทศไทย"
นายกรัฐมนตรี กดปุ่มโอนเงินสู่ 77 จังหวัด
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 30ก.ค. 55
ประชุมหารือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 28 ก.ค. 55
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 28 ก.ค. 55
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 ก.ค. 55
เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลังวัยรุ่นไทยกด like กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
ณ หอประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 13 ก.ค. 55
เดินทางไปเยี่ยมชม วัดแก้วฟ้า อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 12 ก.ค. 55
ทูตินามิเบียประจำประเทศมาเลเซีย (H.E. Mr. Gebhard B. Kandanga) เข้าพบ
ณ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ก.ค. 55
พ.ท.หญิง ธณตศกร บุราคม คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี และนายสุมิตร หิรัญวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ก.ค. 55
การประชุมหารือกับ สกว.และ วช. เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ปี 2555 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ก.ค. 55
Mr. Antonio Del Rosario ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย)จำกัด และ คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เข้าหารือ ณ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 9 ก.ค. 55
บันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ณ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 ก.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4 ปี2555
และการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1 ปี 2555
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 6 ก.ค. 55
ประชุมเตรียมการจัดงานกดปุ่มโอนเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุม สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 ก.ค. 55
เวลา 09.10 น. กล่าวปาฐกกถาในการประชุม (The Royal Institution of Chartered Surveyors) RICS Bangkok Conference
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.