คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55
    
ข่าวและกิจกรรมในเดือน มกราคม พ.ศ. 2555
  วันที่ 30 ม.ค.. 55
บุคคล และคณะบุคคล เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 30 ม.ค.. 55
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 27 ม.ค.. 55
คุณ ฉัตร์ปะริตตา ธรรมวัชรพันธ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา
และ คุณ ชญาณิศวร์ ชินรัชตะเศรษฐ์ประธานบริษัท pure life เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 27 ม.ค.. 55
คณะผู้บริหารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ
ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 23 ม.ค.. 55
นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ใหม่
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.