คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
              
ข่าวและกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  วันที่ 27 ก.พ. 55
เป็นประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องสีฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม
...
  วันที่ 26 ก.พ. 55
เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และเครือข่ายองค์กรสตรี ภาคใต้ ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม
...
  วันที่ 25 ก.พ. 55
เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จากสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรสตรี กรุงเทพฯ ณ โรงแรม รามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

  วันที่ 22 ก.พ. 55
ร่วมงาน นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในภูมิภาค
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ. อุดรธานี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 21 ก.พ. 55
ลงพื้นที่ ติดตามโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ณ วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
วันที่ 20 ก.พ. 55
เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 19 ก.พ. 55
เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรสตรี ในพื้นที่ภาคกลาง
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 18 ก.พ. 55
กล่าวรายงานประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 11 ก.พ. 55
รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อขอบคุณคณะแพทย์พยาบาล
และผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการแพทย์อาสาสมัครนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา ณ ตึกสันติไมตรี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
ร่วมงาน "รักเมืองไทย เดินหน้าประเทศไทย" ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
นาวาอากาศเอกคัมภร์ คัมภีรญาณนนท์และคุณแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ คัมภีรญาณนนท์ เข้าแสดงความยินดี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าประชุมหารือ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ก.พ. 55
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)
เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ก.พ. 55
ราชบัณฑิตยสถาน
เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ก.พ. 55
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 8 ก.พ. 55
คุณจิตราภรณ์ เตชาชาญ เข้าแสดงความยินดี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 ก.พ. 55
ปลัดกระทรวงกลาโหม , รองปลัดกระทรวงกลาโหม, รองผบ.ทสส.(ทอ) เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 5 ก.พ. 55
ร่วมงานเปิดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 5 คน Prime Minister Cup Street Soccer ต้านยาเสพติด ณ สนามเทพหัสดิน
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 3 ก.พ. 55
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะ และประชุมหารือ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 2 ก.พ. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเทพ งานวันนักประดิษฐ์ ณ Hall 9 เมืองทองธานี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 1 ก.พ. 55
คุณสมชาย หงส์รัตนวิจิตรและ คุณอัฐพล หงส์รัตนวิจิตร มอบดอกไม้แสดงความยินดี
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 1 ก.พ. 55
ทีมที่ปรึกษาประชุมร่วมกับสำนักโฆษกด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.