คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
       
ข่าวและกิจกรรมในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
  วันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 55
เยือน Mozambique เพื่อหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของ Mozambique
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 27 ส.ค. 55
ร่วมการประชุม โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “นโยบายการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย”
ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 26 ส.ค. 55
ร่วมงานเปิดการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่งฉลอง 2 พระองค์ โอลิมปิกเดย์  2012 อย่างเป็นทางการ
ณ ลานพระราชวังดุสิต

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 25 ส.ค. 55
ร่วมงานรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต
ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 ส.ค. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดงานภาคนิทรรศการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 24 ส.ค. 55
เป็นประธานเปิดงานภาคการประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ณ ห้องเวิร์ลบอลรูม ชั้น 23 ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 23 ส.ค. 55
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูตแมกซิโกประจำประเทศไทย
ณ ห้องอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
    วันที่ 23 ส.ค. 55
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6 2555
และคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่ 3 2555
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 20 ส.ค. 55
ร่วมการเปิดงาน OTOP MIDYEAR 2012
ณ เมืองทองธานี

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 18 ส.ค. 55
ชี้แจงนโยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในงานมหกรรมการเงินโคราช (Money Expo)
ณ เดอะมอลล์ โคราช

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 ส.ค. 55
แถลงกรรมาธิการ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ วุฒิสภา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 16 ส.ค. 55
เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ แด่กำนันผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่น
ณ โรงแรมรอยัลลิเวอร์ กรุงเทพ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 15 ส.ค. 55
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแด่ทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย
ณ ร้านอาหารอินเดีย Gaggan

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 15 ส.ค. 55
ประชุมหน่วยงานด้านการวิจัย ( 5ส 1ว ) สู่นโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
ณ ห้องประชุม 201 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 15 ส.ค. 55
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรัฐบาล ในรอบ 1 ปี
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 12 ส.ค. 55
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 12 ส.ค. 55
ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 10 ส.ค. 55
บันทึกรายการสัมภาษณ์ Hot Topic ของ VOICE TV

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ส.ค. 55
ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงพยาบาลสงฆ์

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 9 ส.ค. 55
ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 8 ส.ค. 55
Mr. Ramanathan Balakrishnan, Deputy Regional Director,
Asia Pacific Regional Centre, UN Women
เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ สำนักงานรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 8 ส.ค. 55
เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีทำบุญ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 7 ส.ค. 55
ร่วมงานวันชาติประเทศสิงคโปร์ ครบ 47 ปี
ณ โรงแรมแชงเกอรีลา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 7 ส.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2555
และการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/ 2555
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 6 ส.ค. 55
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2555
ณ ห้องภาณุรังสี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.