คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
        
ข่าวและกิจกรรมในเดือน เมษายน พ.ศ. 2555
  วันที่  26 เม.ย. 55
ร่วมงาน Tentative Program of ICAPP-CAPDI Joint Conference on Peace and Reconciliation in Asia และเยี่ยมทักทายตำรวจไทยที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ
Dili, Timor-Leste

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  25 เม.ย. 55
ร่วมเสวนา Tentative Program of ICAPP-CAPDI Joint Conference on Peace and Reconciliation in Asia
Dili, Timor-Leste

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  24 เม.ย. 55
การต้อนรับ ที่ Lahane Presidential Palace Dili, Timor-Leste
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  22 เม.ย. 55
การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  21 เม.ย. 55
การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  20 เม.ย. 55
รองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  19 เม.ย. 55
ร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  18 เม.ย. 55
ร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  17 เม.ย. 55
ร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  ข่าววันที่  15 เม.ย. 55 จาก โพสต์ทูเดย์
"แบรนด์ดังรัฐบาล"
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  13 เม.ย. 55
เปิดงาน "วันมหาสงกรานต์ รักษ์โลก" 
ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  12 เม.ย. 55
(H.E. Mr. Lim Jae-hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  11 เม.ย. 55
มอบโล่และถ้วยรางวัลการแข่งขันหมากรุกสากลแบบ Simultaneous Chess
ระหว่าง Grand Master Hou Yifan กับผู้เล่นรับเชิญเกียรติยศ
ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  11 เม.ย. 55
ผู้แทนองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าพบเพื่อหารือเรื่องแนวทางและนโยบายการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีพิการ และบทบาทสตรีพิการ
ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  6 เม.ย. 55
เปิดการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 13
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  ข่าววันที่  5 เม.ย. 55 จาก เว็บไซต์ไทยรัฐ
"'นลินี'ปลื้มสมาชิกกองทุนสตรีเกิน10ล้าน เลย-อุดรฯมากสุด"
...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่  5 เม.ย. 55
ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานของสำนักโฆษก
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  วันที่ 4 เม.ย. 55
เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 14 ปีข้อมูลข่าวสารก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

...คลิกที่นี่เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 คลิกเข้าหน้าข่าวและกิจกรรมตามเดือน :
ต.ค. 55  / ก.ย. 55ส.ค. 55  /  ก.ค. 55  / มิ.ย. 55  /  พ.ค. 55  /  เม.ย. 55  /  มี.ค. 55  /  ก.พ. 55   /   ม.ค. 55 
          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.