กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 11 ต.ค. 2555
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลก
ภายใต้แนวคิดการปรับใช้เทรนด์การออกแบบข้ามอุตสาหกรรม ปี 2014
หรือ OKMD Global Trend Symposium : The Design Crossover Trends 2014
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลก ภายใต้แนวคิดการปรับใช้เทรนด์การออกแบบข้ามอุตสาหกรรม ปี 2014 หรือ OKMD Global Trend Symposium : The Design Crossover Trends 2014 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

เช้าวันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลก ภายใต้แนวคิดการปรับใช้เทรนด์การออกแบบข้ามอุตสาหกรรม ปี 2014 หรือ OKMD Global Trend Symposium : The Design Crossover Trends 2014 ซึ่งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนักธุรกิจและนักออกแบบเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองแฟชั่นในระดับสากล เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงอุตสาหกรรม 100 ล้านบาท ดำเนินการจ้างดีไซเนอร์ระดับโลกจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนานักออกแบบของไทย รวมไปถึงการพัฒนาช่างเย็บ แบรนด์สินค้า และการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่น โดยวางแผนให้พื้นที่ราชประสงค์และสยามพารากอน เป็นศูนย์กลางการจัดเวทีเดินแฟชั่น เนื่องจากการออกแบบมีส่วนช่วย “เพิ่มมูลค่า” ให้แก่สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ โดยการนำความรู้และความงามมาช่วยทำให้สินค้าขายได้ ขนส่งได้ง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาด นักออกแบบและผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มการออกแบบและเข้าใจแนวคิดผู้บริโภค ก็จะเข้าถึงโอกาสทางการตลาด และมีความพร้อมที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อการวางแผนผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และยกระดับคุณภาพการทำงานของอุตสาหกรรมแฟชั่นให้ขยายตัวออกไปได้อีกในระยะยาว” รมต.นลินี กล่าว

สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นเทรนด์การออกแบบของโลกเกิดจากการที่นวัตกรรมด้านเทรนด์สีได้ถูกนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์มากขึ้น และข้อมูลเทรนด์ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเกิดกิจกรรมชุมนุมนักคิดด้านเทรนด์สีและวัสดุเพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จึงริเริ่มจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อเผยแพร่และขยายผลข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ภาคธุรกิจ นักออกแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษา และภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำผลการวิจัยแนวโน้มการใช้สีและวัสดุไปใช้ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนผลิตภัณฑ์และการตลาดล่วงหน้า โดยเน้นประเด็นหลักเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในเทรนด์วัสดุ ไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิต แฟชั่น สุขภาพและความงาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสี ค้าปลีก สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องสำอางและสุขภาพ จากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย จะนำเสนอการปรับใช้เทรนด์ในแต่ละอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก

…………………………

อิทธิเดช สุพงษ์ สำนักโฆษก

คณะทำงาน รมต.นร

 


กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.