ติดต่อ

ที่อยู่
        
สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


เบอร์ติดต่อ


                
                              
                            

หน้าห้อง
ธุรการ    
ช่างภาพ, ผู้ดูแลเวปไซต์
 
Fax 

: 02-288-4282 
: 02-288-4582 
: 02-288-4114 
: 02-288-4049

 

แผนที่


_____________________________________________________________________________________________________

สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.